Символ ОМ - значение и тълкование

Символ ОМ - значение и тълкование

14 юни 2019
  • Сподели:

Ом е сакрална мантра (молитвен напев) в индуизма. Символът ом всъщност е изписването на тази сричка, изписана на Деванагари (индийска писменост). Често се възприема като символ за медитация и хармония.

 

Това е универсален символ на хармонията, щастието и благополучието

 

 

Символът Ом съдържа божественото космическо триединство, съчетанието на трите аспекта на божествената енергия.

Първият е съзиданието, вторият – съхранението на благата, третият – разрушаването на злото. Съчетани в едно, тези три аспекта дават висшата хармония. Ом символизира също семейното щастие и силата на рода. Тъй като този символ е почитан от милиони хора по целия свят, тяхната колективна енергия превръща всичките съставящи го понятия в мощна сила от космически мащаб.

 

 

Символът Ом привлича в живота на човека хармонията, благополучието и семейното щастие. Носещият Ом като амулет хармонизира своята аура. Шнурът или верижката за този медальон трябва да се подберат така, че символът да се окаже в областта на сърцето. За хармонизация на жилището можете да използвате картинка, изобразяваща Ом, която да поставите в източния сектор (изтокът е изгревът на слънцето, светлина, благо, щастие).

 

 

Различни тълкувания :

Свещенният слог ОМ ( АУМ, СОХАМ ) означава неназованото име на Бога, абсолют, дао, съдържа в себе си смисълът на всички свещени писания, явява се първоначална вибрация на мирозданието.

Слогът Ом — това е първоначалният заук, творящ Вселената. Символ на безкрайността на духа, на Свещенното в света и в човека. Ознаменува победа над Хаоса. Помага да се установи връзка със нашата дълбочинна същност.

OM — свещен , "вечен слог", използван в индуизма и будизма по време на религиозни церемонии, при четене на молитви, в началото на текстове с религиозно съдържание.

OM се явява симбол на най-голяма святост, Брахмана - Абсолюта на индийската философия и Бог на индуиската религия.

Символът ОМ има две форми на изразяване - комбинация от звукове и графичен знак.

Графическият символ ૐ се състои от три букви (една буква на санскрит), над които е изобразен полумесец с точка на върха. По мнението на Шри Уиноба Бхаве, латинската дума «Omne» и санскритската дума «АУМ» са образувани от един корен, означаващ "всичко", и двете думи изразяват понятия всезнание, вездесъщност и всемогъщество.

Освен това слогът ОМ може да се преведе като "истинско", "да бъде така".

Думата "АУМ" произлиза от санскритския корен "ава", който има до 19 различни значения. Изследвайки тези значения в съвкупност, АУМ може да се изтълкува като символ на Сила, която: 


- има универсално значение
- управлява цялата Вселена
- защитава от нещастията в живота
- осъществява желанията на вярващите и наказва неверниците
- дава просветление

Фактически ОМ включва в себе си три независими звука. Всяка от тях отделно има собствено значение.

 

 

Други тълкувания :Буква А символизира "начало", "раждане" (адиматва); 
Буква У символизира "развитие", "трансформация", движение" 
(уткарша); 
Буква М — «разпадане», "гниене" (мити). 

В единство олицетворяват енергия, управляваща процесите на творене, усъвършенстване и разпадане на Вселената, или на самия Бог. 

 

 

Още тълкувания: 

 

Трите букви символизират три рода - мъжки, женски и среден, а целият символ означава всички творения заедно с Бог.

Трите букви обозначават три времена - минало, настояще и бъдеще, а целият символ - Бог, превъзхождащ ограничението на времето.

Буквите А, У и М обозначават трите степени на йога — асана, пранаяма и пратяхара, а целият символ въплъщава самадхи — целта, към която водят тези три степени на йога.

Трите букви представляват мантрата «Тат твам аси» («Това си ти»), или осъзнаване на божествеността вътре в себе си. Целият символ въплъщава това осъзнаване, освобождаващо човешкия дух от ограничеността на тялото, ума, интелекта и егото.

 

 

Проявяване на ОМ

 

Съгласно индийските духовни науки Бог отначало е създал звукът, и от тези звукови вибрации се е създал целият феноменален свят. Нашето съществуване се състои от тези първични звукове, които се управляват от мантрата. Самата материя произлязла от звука ОМ, който затова се смята за най-свещен от всички звукове.

Този слог предшествал Вселената и от него било създадено всичко, включително и боговете. ОМ - това е коренен слог, космическа вибрация, която свързва атомите на света и небето. Упанишадите казват, че АУМ - това е Бог във форма на звук. Затова ОМ винаги се явява първа част от всички най-важни мантри както в будизма, така и в индуизма, например Ом Мани Падме Хум.

 

 

Как майсторите на Йога и Ведантите обясняват значението на ОМ

 

 

Много мантри започват с ОМ. Мъдреците от древните времена провеждали продължителни изследвания, експериментирайки със звука ОМ и неговите вибрации, медитирали на ОМ дълго време и достигали висше нива на осъзнатост. Затова те дали на света ОМ като символ на Висшия АЗ, който напълва със себе си цялата Вселена.

 

ОМ – това не е дума, той няма точно значение, затова не може да се преведе на нито един човешки език. ОМ се явява всепроникващ звук, който непрекъснато звучи във Вселената. В състояние на дълбока медитация ние можем да чуем този звук. Пеейки ОМ, ние навлизаме в хармония с Вселената и затова чувстваме покой и блаженство. Всички звукове произлизат от ОМ, ОМ - това е матрица на всички звукове.

 

Редовното и многократно пеене на ОМ е способно да разруши целия стрес, който се натрупва у нас през живота ни. Всички негативни вибрации, страхове, тревоги и безпокойства, напрежение и раздразнение си отиват, и ние се намираме в състояние на тишина и спокойствие. ОМ - е най-дълбоката вибрация. Подобно на това, както след интензивен смях или силен плач ние се отпускаме и чувстваме облекчение, то така и след пеенето на ОМ идва дълбоко умиротворение.

 

 

В Bright Life Today ви предлагаме ръчно изработени сребърни бижута със символът на ОМ.